HIIUMAA VALD
EMMASTE OSAVALD
KÕRGESSAARE OSAVALD
KÄINA OSAVALD
KÄRDLA OSAVALD
PÜHALEPA OSAVALD
 
   Sotsiaalministeerium
   Haigekassa
   Sotsiaalkindlustusamet
   Käsitööklubi

 

Hiiumaa PIK

KOV teenused
 
 
Emmaste vald | Hiiu vald | Käina vald | Pühalepa vald
 
 

Kohalike omavalitsuste poolt puuetega inimestele osutatavad sotsiaalteenused Hiiu maakonnas

 

KÄINA VALD

 

Tasuta teenused:

*päevakeskuse teenus

*tugiisikuteenus puudega lastele

 

Osalise tasuga teenused:

*sotsiaaltransporditeenus

*üldhooldekoduteenus

*eluasemeteenus

*koduteenus

*isikliku abistaja teenus 

 
[1671059]