HIIUMAA VALD
EMMASTE OSAVALD
KÕRGESSAARE OSAVALD
KÄINA OSAVALD
KÄRDLA OSAVALD
PÜHALEPA OSAVALD
 
   Sotsiaalministeerium
   Haigekassa
   Sotsiaalkindlustusamet
   Käsitööklubi

 

Hiiumaa PIK

Info
 
Küsimustik vastamiseks

 
Edastan teile palve jagada oma võrgustikes Haigekassa poolt koostatud küsimustikku puuetega inimestele tasuta hambaravi kohta. Küsimustik on aluseks analüüsi koostamiseks seni teenust saanud inimeste osas ning võimalike tulevaste sihtrühmade osas.

Tervitades
Tauno Asuja
EPIKoda

Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu.

Tasuta hambaravi ei kehti kõikidele puuetega inimestele. Haigekassa on seadnud kindlad kriteeriumid, millele puuetega inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi. Õiguse tasuta hambaraviks määrab inimesele perearst või eriarst, mitte hambaarst! Eelkõige tulebki konsulteerida oma raviarstiga ja veenduda, et see diagnoos on määratud.

Haigekassa soovib edasi arendada seda teenust. Selleks, et seda teha saaksime, siis vajaksime eelnevalt analüüsi seni teenust saanud inimeste osas ning võimalike tulevaste sihtrühmade osas.

Oleme selleks koostanud küsimustiku, mille täitmine võtab maksimaalselt 5 minutit aega. Vastamine on anonüümne.
Vastuseid ootame kuni septembri lõpuni.

Küsimustik asub siin:
https://forms.gle/HVMsWQKzqYKg9oB8A

 
« tagasi


 

 
[1684556]