EMMASTE VALD
KÄINA VALD
PÜHALEPA VALD
HIIU VALD
 
   Sotsiaalministeerium
   Haigekassa
   Sotsiaalkindlustusamet
   Käsitööklubi

 

Hiiumaa PIK

Info
 
Maksu- ja tolliameti teade
Infoks, et maksu ja tolliamet teavitab, et 1. veebruaril kl 10.00–12.00 toimub koolitus „Deklaratsiooni INF 9 täitmisest ja tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmisest, püsimisest ja kustutamisest“. Koolitus toimub Maksu- ja Tolliametis aadressil Lõõtsa 8a. Osalemiseks palume registreeruda meie kodulehel. http://www.emta.ee/et/ariklient/koolitused

 
Töövõimereformi infopäev Hiiumaal
Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldab käesoleva aasta märtsikuus (kuupäev veel lahtine) Hiiumaal Töövõimereformialase infopäeva. Seoses sellega on vaja teiepoolset sisendit, milliseid teemasid käsitleda, mis kõige rohkem huvi pakub või millega kõige rohkem probleeme ja arusaamatusi on tekkinud. Hiiumaa Puuetega inimeste Kojas on saadaval käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“. Palun võtta ühendust, kes seda raamatut endale soovib.

 
Sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamisega seotud tegevused liiguvad Astangult sotsiaalkindlustusametisse
Alates 1. veebruarist hakkab kõiki sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamisega seotud teemasid koordineerima ja arendama sotsiaalkindlustusamet.(kliki pealkirjale, et näha tervikteksti)

 
Kasulik lugeda ja teada.
Head liikmed,edastan teile õiguskantsleri poolt 24.10.2016 esitatud seisukoha sotsiaalteenuste korraldamisest kohalikes omavalitsustes. (tervikteksti näed, kui klikid pealkirjale)

 
Uued albumid galeriis
Lisatud 2 uut albumit meie pildigaleriisse...:)
 
Töövöime hindamise infopäev Hiiumaal
20. oktoobril, kell 11.00 kuni 17.00, on kõik huvilised oodatud Kärdla kultuurikeskuses toimuvale infopäevale, kus saab vastused kõigile küsimustele töövõime hindamisest ja -toetusest, sotsiaalkindlustusameti teenustest, puude raskusastme hindamisest jpm. Kliki pealkirjale, et lugeda tervikteksti...

 
Töötukassa teadaanne
14.aprill kell 11.00 toimub Eesti Töötukassa teavitusüritus Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojas, aadressil Käina Lootuse 2.

Tutvustame töötukassa teenuseid, mis on mõeldud vähenenud töövõimega inimestele (tööalane rehabilitatsioon, töövõime hindamine, kogemusnõustamine, abistamine tööintervjuul, tugiisikuga töötamine, tööruumide- ja abivahendite kohandamine, töötamiseks vajaliku abivahendi kasutada andmine, töölesõidutoetus, kaitstud töö).

 
Abivahendi ostmine või üürimine
Kliki pealkirjale, et lugeda kogu teksti...

 
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate...kliki pealkirjal, saad lugeda kogu teksti

 
Puuetega inimeste rehabilitatsiooniteenuse puudumise asendustegevus
Pean kahetsusega teatama, et olenemata meie omavalitsuste ja Käina Spordikeskuse tugevale toetusele Hasartmängumaksu Nõukogu (Sotsiaalministeerium) meie ujumise projekti ei toetanud. Seega on täna, 26.augustil selle aasta viimane ujumise päev. Kuidas Hiiu saare puuetega inimesed oma rehabilitatsiooniteenuse või selle puudumist leevendava tegevuse kätte saavad, ei oska öelda.
 


 

 
[883105]